Girişimcilere Öneriler ve Girişimci Gözüyle Tespitler

Resmi-gayrı resmi derken e-ticarette 4 yılını deviren bir ticaret insanı olarak,bugün ahkam kesmek istiyorum 🙂
E-ticaretle ilgili hepi topu 3-4 yerde yazım çıkmasına rağmen haftada en az 2-3 yeni girişimciden telefon geliyor. “Nasıl başlamalı, şunu nasıl yapmamımız önerirsiniz, siz bu sorunu nasıl aştınız?” gibi soruları elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Ben bu işe girerken kelimenin tam anlamıyla cahil cesaretiyle girdim. Etrafımda soru soracak tek kimse bile yoktu. İnternetten okuya araştıra el yordamıyla öğrendim. Bu yüzden kendi adıma iş kurmak zor bir süreçti.

Eticarette tüketicileri bilgilendirme yükümlülüğü

İnternet üzerinden sunulan mal ve hizmetlerin artması, tüketicilerin internet üzerinden yapılan ticarete güvenlerinin sağlanması ile eticaret son on yılda hızla gelişmiştir. Pek çok farklı eticaret modeli günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır. Online açık arttırma, private shopping, fırsat siteleri; tüketiciler tarafından yoğun olarak kullanılan başlıca eticaret modelleridir.

Bilindiği gibi tüketiciler ile satıcılar arasında yapılan eticaret B2C eticaret iş modelidir. B2C iş modelinde satıcı ile tüketici olan alıcı arasında yapılan sözleşme hukuki olarak mesafeli satım sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır. Tüketici ve satıcının yüz yüze gelmeksizin bu sözleşmeyi kurmalarında güven prensibi çok büyük önem taşımaktadır. Gerçekten de, satıcı tarafından önceden belirlenen şartlar dahilinde hazırlanan sözleşme, bu satıma konu mal ya da hizmet hakkında sadece satıcının sunduğu kadar bilgi edinebilen – yani arada avantaj farkı olan- tüketici tarafından kabul edilmektedir. Bu yönüyle, ortaya çıkan orantısızlık, ancak tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ile çözüme kavuşacaktır.

B2C eticarette, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır; yapılacak bilgilendirme gerekli unsurları içermeli ve yeterli bilgi tüketiciye sunulmalıdır.

Bu kapsamda, satım konusu malın ya da hizmetin tanıtım bilgileri, hatta başka internet siteleri ya da arama motorları üzerinden yapılan reklamlardaki bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği de doğru bilgilendirme kapsamında sayılabilmelidir. Aksi takdirde aldatıcı reklam ve tanıtım ile haksız bir gelir elde etme sonucunu doğuracaktır.

Hukukumuzda tüketiciye temel olarak hangi bilgilerin ulaştırılması gerektiği Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yönetmelik kapsamında belirlenen bilgiler tüketici ile mesafeli satım sözleşmesi kurulmadan önce tam, açık ve anlaşılır bir şekilde tüketiciye ulaştırılmalı ve teyit edilmelidir.

Bu bilgiler;

 • Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.
 • Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri.
 • Tüm vergiler dâhil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatı.
 • Varsa teslim masrafları.
 • Ödeme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgiler.
 • Cayma hakkının kullanılmasının şartları ve bu hakkın nasıl kullanılacağı.
 • Uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanmadığı durumlarda, bu iletişim aracının kullanılması nedeniyle tüketicilere yüklenen ilave maliyeti.
 • Mal veya hizmete ilişkin fiyat dâhil taahhütlerin geçerlik süresi.
 • Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet ediminin oluşturduğu hâllerde söz konusu sözleşmenin asgari süresi.
 • Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olan borç ilişkilerinin feshedilme şartları.
 • Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgi.

eticaret hukuku kapsamında doğru bilgilendirme yükümlülüğüne baktığımızda, tüketici açısından en önemli sorulardan birisi verilen bilginin doğru olup olmadığıdır. Bu kapsamda, yalnızca yönetmelik maddelerinin ele alınması sınırlı bir uygulama alanına neden olacaktır.

Öncelikle doğru bilgilendirme, Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralına aykırı olmamalıdır. Gerçekten de yanıltıcı nitelikte olan bir tanıtım, dürüstlük kuralına aykırılık oluşturacaktır.
Hukukumuzda doğru bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında değerlendirilecek diğer düzenlemelere baktığımızda;
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Ticari Reklamlar ve İlanlar” başlıklı 16. maddesinde yer alan düzenlemedir. Maddede, aldatıcı reklamdan sorumlu tutulacak kişiler belirlenmiştir.

Aynı maddeden devamla, tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici reklam ve ilanlar yapılamayacağı da düzenlenmiştir. Maddeye göre ticari reklam veya ilanda yer alan somut iddiaların ispat yükümlülüğü reklam verende olduğu gibi, reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları da tüm bu esaslara uymakla yükümlüdür.

Bir diğer düzenleme Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte yer almaktadır. Yönetmeliğin 5. maddesinde reklamların doğru ve dürüst olması gerektiği, 7. maddesinde ise tüketicinin güvenini kötüye kullanacak ya da onun tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edecek biçimde olamayacağı belirtilmiştir.

Bu maddelerde yer alan yükümlülüklere uyulmaması halinde ise uygulanacak yaptırımlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde ile düzenlenen yaptırımlar, düzeltme – durdurma yönünde olabileceği gibi idari yaptırım da olabilecektir.

Yanıltıcı ve yanlış bilgi verme hem yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu kapsamında hem de 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanununda bir haksız rekabet hali olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla da tüketiciye yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi bir haksız rekabet sebebi de oluşturacaktır. Yine aynı doğrultuda reklamın aktarılış şekli de tüketici nezdinde yanlış bir intiba uyandırıyor ise yine haksız rekabet söz konusu olacaktır.

Sonuç olarak, eticaret sitelerinde yer alan reklamların, tanıtıcı bilgilerin ya da başka yollarla yapılan reklamların doğru bilgiler içermesi, yani tüketicinin doğru bilgilendirilmesi satıcılar bakımından yukarıda açıklanan yükümlülükleri doğurmakta ve ihlal edilmesi halinde yaptırıma bağlanmaktadır.

Av. Çağla Ünar

E-ticaret sitesi açarken dikkat edilmesi gerekenler

e ticaret sitesi açmak
e ticaret sitesi açmak

Küçük yada orta ölçekli bir işletme sahibiyseniz bir e ticaret sitesi açmak için mutlaka mevcut paket yazılımları muttemelen inceliyorsunuzdur. Ancak paket eticaret yazılımı satan firmaların sitelerini incelediğinizde paketler ve tablolar işi tam bir çıkmaza sokmakta.  Bu konuda biraz fikriniz olsa bile yazılım firmalarının paket karşılaştırma tabloları bir hayli  işi karmaşıklaştırmaktadır.

Sizler  için bir derleme yaptık ve eticaret sitesi açarken en çok dikkat edilmesi gereken konuları sizlerle paylaşmak istedik. Okumaya devam et “E-ticaret sitesi açarken dikkat edilmesi gerekenler”

Hazinem.com Yabancı Ortak Alıp ABD Avrupa ve Ortadoğu’ya ‘net’ten pırlanta satacak

Ailesi yıllardır mücevher sektöründe olan ve kendi üretimleri olan kolye, küpe, yüzük, bilezik gibi 1.700 çeşit ürünü tüketiciyle uygun fiyata buluşturan Sevgi Soysal’ın kurduğu Hazinem.com, yabancı bir fonu ortak alarak yurtdışına açılmayı planlıyor. Şu anda birkaç fonla görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Soysal, “Hedefimiz bu görüşmeleri olumlu sonuçlandırıp 2013’ün ikinci yarısından sonra Ortadoğu, Rusya, Avrupa ve Amerika’ya açılmak” dedi.

Sevgi Soysal’ın geçtiğimiz Aralık ayında açtığı ve pırlanta, altın, gümüş takılar sattığı Hazinem.com, kısa sürede ayda 360 bin kişinin ziyaret ettiği, 140 bin dolar cironun yakalandığı bir e-ticaret sitesi haline geldi.  Okumaya devam et “Hazinem.com Yabancı Ortak Alıp ABD Avrupa ve Ortadoğu’ya ‘net’ten pırlanta satacak”

Orta Doğu e-ticarette gittikçe büyüyor

Artık yaşamımızın her alanında teknoloji hakim olmuş durumda. Vaktimizin çoğunu bilgisayar başında geçiriyoruz. İşlerimizin genel kısmı internet üzerinden gerçekleşiyor. Hal böyle iken teknolojinin her açıdan lider olduğunu söyleyebiliriz.

Girişimciler bir kaç sene içerisinde internetin iş sektöründe önemli bir konumda olacağını söylüyor. Çünkü artık insanlar alışverişlerini, araştırmalarını internet üzerinden yapıyor.

Orta Doğu’da e-ticaret sektörünün 2011 yılına oranla yüzde 300′lük bir büyüme göstermiştir.

Okumaya devam et “Orta Doğu e-ticarette gittikçe büyüyor”

E-ticaret’in Hızlı Gelişimi Yeni İş Kolları Yarattı

E-ticaret pazarı geçtiğimiz yıl Türkiye’de %50 büyüyerek istihdama da katkı sağladı.Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki “sanal” işyerlerinin toplam alışveriş cirosu %50 artış kaydetti. Okumaya devam et “E-ticaret’in Hızlı Gelişimi Yeni İş Kolları Yarattı”

Facebook ve Twitter Satış İçin Doğru Yer Değil

Geleneksel parekende  mağazacılık sektöründe yaşanan durgunluk devam ederken e-ticaret sektöründeki büyümenin katlanarak devam etmesi perekendecilerin gözlerini e-ticarete dikmesine neden olmuştur. Okumaya devam et “Facebook ve Twitter Satış İçin Doğru Yer Değil”

E-ticaret Sitesi Maliyetleri

e ticaret sitesi maliyetleri
e ticaret sitesi maliyetleri

Öncelikle siz kimsiniz bunu cevaplamalıyız. Firmanızda çalışan yazılımcı var mı yada tasarımcınız varmı.Bu konu gerçekten çok önemli eğer yazılımcınız yada tasarımcınız yoksa hiç boşuna hayal kurmaya gerek yok sadece kendinize ait bir yazılımınız olsun istediğiniz gibi geliştirmek istiyorsanız mutlaka yazılımcınızın ve tasarımcınızın olması gerekir. Okumaya devam et “E-ticaret Sitesi Maliyetleri”

Alışverişte kadın erkek farklılığı

E-ticaretin ilk başladığı yıllarda internet üzerinden üzerinden alışveriş daha  çok bilgisayar yazılım müzik ve tüketici elektroniği üzerine yoğunlaşmıştı .Bu durum da e-ticarette erkeklerin hakimiyeti anlamına gelmekte idi. Aradan geçen yıllar içinde giyim,kozmetik gıda ,ev eşyaları ve teksil ürünlerininde online satışının başlaması kadınları eticaret pazarında daha da önemli bir hale getirmiştir. Okumaya devam et “Alışverişte kadın erkek farklılığı”