“Girişimcilerde Yenilik” Araştırması

Girişimlerin %51,4’ü yenilik faaliyeti yürüttü

2008-2010 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %51,4’ü yenilik faaliyetinde bulunmuştur. Yenilik faaliyetleri girişimlerin büyüklük grubu ile orantılı olarak artmaktadır. 10–49 çalışanı olan girişimlerin %49,4’ü,  50–249 çalışanı olan girişimlerin %58,9’u ve 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %69,7’si yenilik faaliyetinde bulunmuştur.  

Girişimlerin %35,2’si teknolojik yenilik faaliyetinde bulundu

2008-2010 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde girişimlerin %35,2’si teknolojik yenilik faaliyetinde bulundu. Teknolojik yenilik faaliyeti kapsamında girişimlerin %33,2’si ürün veya süreç yeniliği yaparken, aynı dönem içerisinde teknolojik yenilik faaliyeti devam eden girişimlerin oranı %14,6 ve faaliyeti sonuçsuz kalan girişimlerin oranı ise %5,0’dır.

Girişimlerin %42,5’i teknolojik olmayan yenilik faaliyetinde bulundu

2008-2010 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde girişimlerin %42,5’i teknolojik olmayan yenilik faaliyetinde bulundu. Teknolojik olmayan yenilik faaliyeti kapsamında girişimlerin    %24,7’si organizasyon yeniliği, %35,5’i ise pazarlama yeniliği gerçekleştirdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojik yenilik faaliyetlerinde kullanılan bilgi kaynakları arasında en önemlisi %35,5 ile kurum içi kaynaklar

Teknolojik yenilik faaliyeti yürüten girişimler en önemli bilgi kaynakları arasında %35,5 ile kurum içi kaynakları, %34,9 ile müşterileri, %28,0 ile makine, teçhizat ve yazılım sağlayıcıları gösterirken, bunu %19,9 ile rakip girişimler ve aynı sektördeki diğer girişimler izlemektedir.

Girişimlerin %18,8’i teknolojik yenilik faaliyeti için işbirliğinde bulundu

2008-2010 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde teknolojik yenilik faaliyeti için işbirliği yapan girişimlerin oranı %18,8’dir. İşbirliğinde bulunan girişimlerin %71,0’ı makine, teçhizat ve yazılım sağlayıcıları ile teknolojik yenilik faaliyeti için işbirliğinde bulunmuşlardır. İşbirliği yapılan kişi ve kuruluşların ülkeleri dikkate alındığında %93,6’sı yurtiçinden, %29,5’i ise Avrupa Birliği üye, aday ve EFTA ülkelerindendir. 

Teknolojik yenilik faaliyeti yürüten girişimlerin %28,2’si finansal destek aldı

2008-2010 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde girişimlerin %28,2’si teknolojik yenilik faaliyetleri için finansal destek aldı. Girişimlerin %26,3’üne merkezi kamu kurum/kuruluşları tarafından finansal destek verilirken, Avrupa Birliği Kurumları da %0,9’unu destekledi.

Girişimlerin %74,0’ına göre teknolojik yenilik faaliyetinin en önemli etkisi mal ve hizmet kalitesini arttırmasıdır

Teknolojik yenilik faaliyetinin etkilerini girişimlerin %74,0’ı mal ve hizmet kalitesini arttırmasını, %64,2’si yeni pazar yaratması veya pazar payını arttırmasını, %62,7’si ise ürün veya hizmet çeşidini arttırması olarak belirtmişlerdir. Bunları %59,4 ile mal veya hizmet üretim kapasitesini arttırıcı etkisi olduğunu ifade edenler takip etmektedir

Teknolojik yenilik faaliyetleri için en önemli engel maliyetlerinin çok yüksek olmasıdır

Girişimlerin %37,4’ü teknolojik yenilik faaliyetlerini etkileyen en önemli faktör olarak maliyetlerin çok yüksek olmasını göstermiştir. Bunu %24,7 ile girişim veya girişim grubunun parasal kaynak yetersizliği takip etmektedir.

Organizasyon yeniliği uygulayan girişimlerde en önemli amaç ürün ve/veya hizmetlerin kalitesini geliştirmek

Organizasyon yeniliği yapan girişimlerin %51,3’ü organizasyon yeniliğini yapmada en önemli amacın ürünlerin ve/veya hizmetlerin kalitesini geliştirmek olduğunu belirtmiş olup, bunu %42,5 ile müşteri ve tedarikçi ihtiyaçlarını cevaplama süresinin azaltılması takip etmektedir.

Pazarlama yeniliği uygulayan girişimlerde en önemli amaç pazar payını korumak ya da arttırmak

Pazarlama yeniliği yapan girişimlerin %77,8’i pazarlama yeniliği yapmada en önemli amacın pazar payını korumak ya da arttırmak olduğunu belirtmiş olup, bunu %69,5 ile ürünleri yeni müşteri grubuna tanıtmak izlemektedir.                                                                                                                                                                                                                               Kaynak:TÜİK 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir